Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

2022-23- as nevelési év:

Tanköteles korú gyermek iskolai beíratása:

Iskolába készülő gyermekek szüleinek segítség:

KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA:
1104 Budapest, Harmat u. 88.
Tel: +1 260-1817

https://harmat88.hu/
MÁTRIX SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA:
1192 Budapest, Kós Károly tér 4.
Tel: +36 70 779
https://www.matrixsuli.hu/
BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA:
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.
Tel: +36 1 433 2260
http://www.bem-iskola.hu/
Sulicsengő:
 
Leendő első osztályunkról..
A Kőbányai Bem József Általános Iskola a 2023/2024-es tanévben egy 1 osztály indítását tervezi, mely általános tanterv szerint fog működni. Tanítói Solymosiné Horváth Zsuzsanna és Terehné Makó Éva lesznek, kik évek óta nagyszerű munkakapcsolatban dolgoznak együtt. Mindketten tapasztalt, az új pedagógiai módszerekre nyitott, a hagyományos értékekre építő pedagógusok. A gördülőváltásos iskolaotthon lehetővé teszi a gyerekek jobb megismerését, a tanulás segítését, a szabadidő változatos, tartalmas eltöltését. Az olvasás tanítása szótagolva történik, az oktatást a játékosság, az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek alkalmazása jellemzi. A tanulók heti egy-egy órában népitánc órán népi gyerekjátékokkal, tájegységeink táncaival, társastánc órákon standard és latin táncokkal, illemtannal ismerkednek meg. Az angol nyelvből ízelítőt szakköri keretek között kaphatnak.
 
A Bem József Általános Iskola szeretettel várja a leendő kisiskolásokat.
Korszerűen felszerelt színes, barátságos, családias iskolánkban 210 diák tanul 21 pedagógus segítségével.
Kiemelt szerepet szánunk az alapkészségek fejlesztésének, az idegen nyelvek (angol, német) oktatásának, az informatikai, a környezet-, természet- és egészségvédelmi nevelésnek.. Környezetvédő tevékenységünk elismerése, hogy elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.
Leendő első osztályosaink gördülékeny iskolakezdését nagy tapasztalattal rendelkező tanítóink biztosítják, akik 1-4. osztályig foglalkoznak a gyermekekkel.
A hagyományos frontális munkaformát színesítjük az egészséges személyiségfejlődést szolgáló differenciált rétegmunkával és kooperatív tanulással. A tanítási órákat a tevékenységközpontúság jellemzi. Fontosnak tartjuk a tanító - gyermek érzelmi kapcsolatát, melynek alapja a tisztelet, szeretet, bizalom, elfogadás.
A délutáni foglalkozásokon a változatos programokon kívül lehetőséget biztosítunk a tanulás tanulására is. A kötelező tanórai foglalkozások megtartására osztálykeretben kerül sor, de sok lehetőségünk van csoportbontásra is. Az első négy évfolyamon a mindennapos testnevelés keretein belül tanítványaink heti egy órában a Törekvés Néptáncegyüttes hivatásos táncpedagógusainak irányításával a néptánccal, népi kultúrával valamint táncpedagógusunk segítségével heti egy órában a társastánccal, a 2. évfolyamon az úszás alapjaival ismerkednek.
 A fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünket logopédus és fejlesztőpedagógus segíti. Délutánonként napközis foglalkozás és tanulószoba biztosítja a tanórákra való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését.
A diákok érdeklődése alapján tömegsport-foglalkozásokat, erdei iskolát, táborokat szervezünk. A művészeti nevelés fontos színtere a Kőbányai Zeneiskola szolfézs, hegedű, fuvola és zongora tanszaka, mely iskolánk falain belül működik.
Rendszeresen látogatjuk a fővárosi színházak előadásait. Városismereti programunk lehetőséget biztosít diákjaink számára, hogy megismerjék Budapest nevezetességeit, ellátogassanak múzeumokba.
A diáksport egyesület futball, kosárlabda sportcsoportjai várják a sportolni szerető diákokat.
A táncsport egyesület versenytáncosai rendszeresen dobogós helyen végeznek versenyeken. Évente 2 alkalommal rendezzük meg országos táncversenyünket, a Bem Kupát.
Az iskolánkban megszerzett tudás kellő alapot biztosít ahhoz, hogy tanítványaink az általuk választott középiskolákban tanuljanak tovább és ott sikeresek legyenek. Ezt több évre visszatekintő mérések is alátámasztják.
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon Gál Judit intézményvezetőnél, illetve Szarvasné Szombati Éva intézményvezető helyettesnél. Telefonszám: 261-6786
A járványügyi helyzetre való tekintettel, leendő elsőseinknek BEMelegítő foglalkozásokat nem tartunk. A beíratással és az azt megelőző teendőkről honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
 
A foglalkozások időpontjai: 
2022. november 14.   17.00-18.00
2022. december 12.   17.00-18.00 
2023. január 16.         17.00-18.00
2023. február 13.       17.00-18.00
Bemutató órák szülőknek:
2023. március 20-án és 21-én   8.00-11.00

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldésére lehetősége van a következő felületen:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Felvételi körzethatárok:
http://www.bem-iskola.hu/file/257
Bemelegítő jelentkezési lap:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bem-iskola.hu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbemeleg%25C3%25ADt%25C5%2591%2520jelentkez%25C3%25A9si%2520lap%25202022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
SZERVÁTIUSZ JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA:
1101 Budapest, Kőbányai út 38.
Tel: +36 1 260 8457
http://www.szervatiusz.net/
KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA:
1108 Budapest, Harmat utca 196.
Tel:06 1/260-2136
https://fekete-bp10.edu.hu

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA
MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
1103 Budapest, Kápolna tér 4.
Telefon: 06 1 262-0087 vagy 06 1 262-4990

www.janikovszky.net

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
1103 Budapest, Kada u. 27-29.
Telefon: 06 1 262-0177

https://www.kadasuli.hu/

KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
1105 Budapest, Szent László tér 1.
Telefon: 06 1 260-6558 vagy 06 1 260-6597

www.szentlaszlo1.hu

ADY ENDRE REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
1196 Budapest, Ady Endre út 73-75.
Telefon: +36 1 406 1783

https://ady.kkre.hu